• DOSTRZEGAMY
    TWÓJ POTENCJAŁ

Szkolenia dla firm

Szkolenia kierujemy zarówno do pracowników, jak i do kadry małych i dużych Firm przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego. Naszym najważniejszym celem jest pomoc w podniesieniu poziomu funkcjonowania przedsiębiorstw, między innymi wskazując nowoczesne metody zarządzania personelem. Kadrze zarządzającej przekazujemy konkretne narzędzia, techniki i sprawdzone strategie działania z zakresu umiejętności menedżerskich, jest to: budowanie zespołu – team building, przeprowadzanie i wykorzystywanie oceny pracowników, ocen okresowych, odpowiednie motywowanie, w tym także feedback. Dajemy narzędzia rekrutacji i właściwej selekcji pracowników oraz narzędzia oceny ich kompetencji – Assessment Center i Development Center, aby w najlepszym stopniu wykorzystać zasoby i umiejętności członków zespołu.
 
Równocześnie wspieramy samych pracowników. Mamy w ofercie szkolenia mające na celu podniesienie ich kwalifikacji w obrębie pracy z trudnym klientem, negocjacji, czy znajomości i umiejętności posługiwania się technikami skutecznej sprzedaży. Ponadto prowadzimy zajęcia z zakresu psychologii sukcesu, aby mieć łatwość w ocenie i analizie własnych potrzeb i możliwości, z zakresu autoprezentacji dla kształtowania profesjonalnego wizerunku oraz z zakresu zarządzania wiedzą, zmianą i czasem. Zależy nam, by pracownicy mieli łatwość w odnajdowaniu i posługiwaniu się informacją; rozumieli przyczyny, konsekwencje, potrafili odnaleźć się w procesie wdrażania innowacji oraz posiadali umiejętność analizy i wykorzystania swoich predyspozycji i sposobów działania w kontekście planowania realizacji zadań.
 
Na każdym szczeblu i we wszystkich relacjach między pracownikami oferujemy szkolenia z komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, aby przekazywanie informacji było najbardziej skuteczne. Przekazujemy także wiedzę o tym jak skutecznie bronić się przed stresem, jakie są jego funkcje, jak sobie radzić w obliczu jego negatywnych skutków oraz jakie podejmować działania przeciwko negatywnym skutkom wypalenia zawodowego.
 

Szkolenia biznesowe

Czas trwania: Do uzgodnieniaLiczba uczestników: Do uzgodnieniaCena: Do uzgodnienia
Skuteczne zarządzanie zespołemSzkolenie z zakresu umiejętności menedżerskich pokazujący sposoby konstruktywnego zarządzania zespołem w celu zwiększenia efektywności osiągania celów przy jednoczesnym zachowaniu bezkonfliktowej i profesjonalnej atmosfery pracy.
Trening umiejętności negocjacyjnychTrening ukazujący przebieg procesu negocjacji oraz sposoby na podniesienie skuteczności tego procesu. Zajęcia prezentują zestaw cech negocjatora oraz pozwalają na uniknięcie błędów w przebiegu negocjacji.
Psychologia sukcesuSzkolenie z zakresu psychologii sukcesu dający możliwość analizy własnych możliwości i precyzyjnej oceny potrzeb. Zajęcia wyjaśniają schematy działania i właściwe sposoby postępowania umożliwiające osiągnąć sukces.
Techniki efektywnej sprzedażySzkolenie ukazujące sposoby efektywnej komunikacji pod kątem handlowym oraz prawidłowe sposoby przeprowadzania procesu sprzedaży. Zajęcia nakierowane są na podniesienie skuteczności sprzedawcy i osiąganie zamierzonych celów.
Komunikacja interpersonalna w miejscu pracySzkolenie mające na celu prezentację podstawowych cech i umiejętności pracownika z zakresu komunikacji interpersonalnej. Zajęcia umożliwiają podniesienie skuteczności procesu porozumiewania się w relacjach służbowych.
Rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracySzkolenie prezentujące sposoby efektywnego zarządzania konfliktem. Zajęcia ukazują cechy osobowe ułatwiające rozwiązywanie problemów oraz przekładające się na poprawę jakości i atmosfery pracy w zespole.
AutoprezentacjaSzkolenie prezentujące sposoby kształtowania profesjonalnego wizerunku w różnych relacjach służbowych. Zajęcia dają możliwość wykorzystywania własnego potencjału i uniknięcia błędnego oceniania przez inne osoby.
Asertywność w zarządzaniuSzkolenie prezentujące podstawowe techniki asertywnego zarządzania zespołem. Zajęcia wspierają rozwój cech potrzebnych do profesjonalnej komunikacji, prezentacji własnego stanowiska oraz skutecznego wyznaczania i osiągania celów.
FeedbackSzkolenie ukazujące skuteczne metody prowadzenie rozmów oceniających. Zajęcia pozwalają na profesjonale przekazywanie informacji i wykorzystywanie odpowiednich umiejętności komunikacyjnych.
Skuteczne zarządzanie stresemSzkolenie prezentujące metody radzenia sobie w sytuacjach powodujących stres. Zajęcia prezentują różne funkcje stresu, mechanizmy powodujące stres oraz zagrożenia z niewłaściwego zarządzania zjawiskiem.
Team buildingTrening integracyjny dla całego zespołu pracowników. Zajęcia ułatwiają współpracę i organizację pracy w grupie, dają możliwość rozwinięcia zdolności komunikacyjnych oraz umiejętność budowania dobrej atmosfery i relacji z innymi w miejscu pracy.
Motywacja pracownikaSzkolenie prezentujące techniki motywowania pracowników, ukazujące zbiór kompetencji potrzebnych do profesjonalnego wywierania wpływu. Zajęcia ukazują metody wsparcia skuteczności pracy zespołu.
Wypalenie zawodowe z elementami treningu relaksacyjnegoSzkolenie pokazujące praktyczne metody dające możliwość polepszenia samopoczucia poprzez zastosowanie technik relaksacyjnych. Zajęcia profilaktyczne prezentują zagrożenia i techniki zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
Zarządzanie wiedząSzkolenie dla całego zespołu pracowników przybliżające tematykę zarządzania wiedzą. Zajęcia ukazują techniki wykorzystywania informacji przede wszystkim w ujęciu praktycznym, ale także w teorii oraz w kontekście pracy z projektami UE
Zarządzanie zmianą – człowiek w sytuacji zmianySzkolenie przygotowujące pracowników oraz kadrę zarządzającą do najkorzystniejszego przebycia procesu zmiany. Uczestnictwo w zajęciach pozwala w pełni zrozumieć i wykorzystać przyczyny, konsekwencje oraz mechanizmy rządzące wdrażaniem innowacji
Zarządzanie sobą w czasieSzkolenie poruszające główne aspekty zarządzania własnymi zasobami osobistymi w kontekście czasu. Zajęcia przestawiają metody analizy i skutecznego wykorzystania indywidualnych predyspozycji oraz modyfikacji sposobów działania
Rekrutacja i selekcja pracowników w oparciu o kompetencjeSzkolenie dla kadry zarządzającej z zakresu budowania profilu odpowiedniego pracownika na konkretne stanowisko oraz metod wyboru najlepszego spośród kandydatów, kładąc nacisk na główne narzędzie rekrutacyjne – rozmowę kwalifikacyjną
System okresowych ocen pracowniczychSzkolenie dla kadry zarządzającej ukazujące profesjonalne budowanie i wykorzystanie Systemu okresowych ocen pracowniczych jako narzędzie wspierające wzrost efektywności pracowników firmy
Assessment Center i Development Center – teoria i praktykaSzkolenie dla kadry zarządzającej prezentujące praktyczne ujęcie sesji AC i DC – podstawowych narzędzi oceny kompetencji, pozwalających na wielowymiarową diagnozę, również pod kątem potencjału i rozwoju pracowników

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl