• DOSTRZEGAMY
    TWÓJ POTENCJAŁ

Szkolenia dla firm

Powrót

Motywacja pracownika

Adresaci szkoleniaKadra zarządzająca
Cel szkoleniaPoszerzenie wiedzy z zakresu motywacji i mechanizmów z nią związanych, kształcenie umiejętności skutecznego motywowania pracowników skutkującego wzrostem ich wydajności
Tematyka
  • Rodzaje motywacji, uwarunkowania i czynniki wpływające na jej poziom
  • Podnoszenie kompetencji, osiąganie celów
  • Opinia, krytyka i pochwała (system kar i nagród)
  • Techniki wywierania wpływu na innych
  • Postawa, wizerunek i zachowanie przełożonego – element motywacji pracowników
  • Przyczyny braku motywacji
Miejsce szkoleniaŁódź / do ustalenia (w przypadku szkoleń wyjazdowych doliczane są koszty dodatkowe)
Termin szkoleniaDo ustalenia
Liczba uczestników8-20 osób
Czas trwaniaSzkolenie 1 dniowe (7 godzin dydaktycznych)
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w innym wymiarze godzinowym
Cena350zł (osoba)

W cenie szkolenia organizator zapewnia: salę szkoleniową, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy
Cena obowiązuje przy zgłoszeniu na szkolenie min. 8 osób

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.