• DOSTRZEGAMY
  TWOJE POTRZEBY

Psycholog Łódź

Zespół psychologów składa się ze specjalistów z różnymi dodatkowymi kwalifikacjami, m.in. instruktor terapii uzależnień, pedagog, arteterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych. Wykorzystują oni w pracy różnorodne, nowoczesne metody, mają doświadczenie w pracy z ludźmi z wielu grup społecznych, a pracują zarówno indywidualnie, w parach oraz z grupą. Nasi psychologowie wyróżniają się miłym sposobem bycia, mają duże zdolności komunikacyjne, potrafią budować dobrą, pozytywną atmosferę oraz pracują w oparciu o relację partnerską, bez zbędnego dystansu i napięcia.
 
Pomoc indywidualna zaczyna się od konsultacji o charakterze diagnostycznym, następne wizyty mają charakter kierunkowy, a dotyczyć mogą na przykład: zmniejszenia zaburzeń emocjonalnych, pomocy w rozwoju osobistym, poradnictwa zawodowego. Specjaliści oferują wsparcie w przypadku trudności wychowawczych, trudności w związku i w innych relacjach społecznych, prowadzą mediacje, pomagają doraźnie w ramach interwencji kryzysowej, a także w zakresie terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, wielu innych substancji psychoaktywnych oraz od Internetu, seksu i hazardu. W związku z rosnącym tempem życia, wzrostem wymagań, oczekiwań i obowiązków, w Medivii można także otrzymać pomoc w radzeniu sobie ze stresem, z jego negatywnymi konsekwencjami, a także dowiedzieć się jak mu przeciwdziałać. Dajemy konkretne, indywidualnie dostosowane wskazówki jakich technik i metod stosować w sytuacjach wzmożonego, negatywnego napięcia nerwowego.
 
Zajęcia mogą przyjmować formę warsztatową dla najmłodszych, dzięki wykorzystaniu sztuki dziecka oraz Kinezjologii Edukacyjnej stymulują ich rozwój intelektualny i emocjonalny.
 
Spotkania odbywają się w przytulnym gabinecie, w nowym budynku dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Dodatkowo dla zwiększenia komfortu pracy, a szczególnie dla osób chorych, starszych oraz dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa najmłodszych organizujemy pomoc domową na terenie Łodzi i okolic.
 • 1Psycholog Online

  Wsparcie psychologiczne przez internet dla osób dorosłych, które nie mogą odbyć wizyty w gabinecie. Praca z psychologiem przebiega za pośrednictwem programu skype po telefonicznym ustaleniu terminu konsultacji.

  Czas trwania: 60min
  Cena: 200zł
 • 2Seksuolog

  Spotkania nakierowane na rozwiązanie problemów seksuologicznych jednostki. Celem jest przywrócenie zadowolenia  z życia seksualnego oraz emocjonalnego. Biorąc pod uwagę szczególny charakter spotkań terapeutycznych psycholog jest zobowiązany chronić i dbać o prywatność klienta.

  Czas trwania: 60min
  Cena: 200zł
 • 3Konsultacja diagnostyczna

  Pierwsza wizyta u specjalisty, psycholog zapoznaje się ze zgłaszanym problemem. Celem konsultacji jest określenie potrzeb i oczekiwań klienta oraz podpisanie tzw. "kontraktu terapeutycznego".

  Czas trwania: 60 min
  Cena: 200zł
 • 4Terapia Par

  Wsparcie psychologiczne / seksuologiczne udzielane osobom pozostającym w związkach (formalnych, nieformalnych także jednopłciowych) mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz poprawę relacji między partnerami.

  Czas trwania: 60min
  Cena: 230zł
 • 5Poradnictwo psychologiczne - psychoprofilaktyka

  Wsparcie psychologiczne (dorosłych, młodzieży i dzieci) nastawione na rozwój cech pozwalających zachować dobre samopoczucie oraz pomóc w zmniejszeniu zaburzeń emocjonalnych. Praca z psychologiem odbywa się indywidualnie.

  Czas trwania: 60min
  Cena: 200zł
 • 6Poradnictwo wychowawcze

  Przeznaczone dla rodziców, którzy napotkali trudności w procesie wychowania dziecka chcący skorzystać z pomocy profesjonalisty w momencie kryzysu (w przypadku nieletnich niezbędna jest zgoda prawnego opiekuna).

  Czas trwania: 60min
  Cena: 200zł
 • 7Interwencja kryzysowa

  Udzielenie doraźnej pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu, który wywołał kryzys.

  Czas trwania: 60min
  Cena: 200zł
 • 8Zajęcia stymulujące rozwój dziecka

  Zajęcia warsztatowe dla dzieci z wykorzystaniem elementów arteterapii oraz Kinezjologii Edukacyjnej stymulują rozwój intelektualny oraz emocjonalny dzieci. Są wspaniałą formą wypoczynku i zabawy.
  W zajęciach mogą brać udział rodzice.

  Czas trwania: 60min
  Cena: 200zł
 • 9Wizyty domowe

  Szczegółowych informacji dotyczących organizacji oraz ceny udzielamy indywidualnie. W celu zmniejszenia stresu istnieje możliwość spotkania dziecka z psychologiem w domu (mogą to być spotkania diagnostyczne oraz terapeutyczne). Wizyty oferujemy na terenie Łodzi oraz okolicznych miejscowości.

  Czas trwania: 60min
  Cena: min. 300zł
 • 10Psycholog dziecięcy

  Psycholog dziecięcy udziela wsparcia dzieciom zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi, poznawczymi, zaburzeniami czy trudnościami szkolnymi. Praca z dzieckiem to również praca z rodzicami, stąd wsparcie psychologiczne otrzymują również rodzice.

  Czas trwania: 55min
  Cena: 180zł
 • 11Trening Funkcji Poznawczych

  Usługa obejmuje kształtowanie bądź utrwalanie umiejętności w takich obszarach jak percepcja wzrokowa, słuchowa, myślenie, procesy spostrzegania oraz wiele innych. Odpowiednia diagnoza i terapia od najmłodszych lat pozwoli lepiej poznawać otaczający świat jak i płynące z niego informacje.

  Czas trwania: 55 min
  Cena: 180zł
 • 12Budowanie pozytywnych relacji

  Współczesny świat wymaga od nas bardzo dużego tempa życia. Coraz więcej czasu poświęcamy na pracę, naukę. Często brakuje nam czasu na zadbanie o relacje z innymi. Spotkania mają na celu zidentyfikowanie trudności i wsparcie w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi.

  Czas trwania: 55
  Cena: 180zł
 • 13 Trening umiejętności społecznych

  Spotkania, które ukierunkowane są na rozwój umiejętności interpersonalnych, asertywności, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnościami w relacjach społecznych, opracowania akceptowanych społecznie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

  Czas trwania: 55
  Cena: 180zł
 • 14Zarządzanie swoimi zasobami

  Zajęcia, które mają za zadanie pomóc opracować metody organizacji swojego czasu, zarządzania własnymi zadaniami, ustalania priorytetów. Możemy wspólnie opracować skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem, permanentnym brakiem czasu i znikającym budżetem domowym.

  Czas trwania: 55
  Cena: 180zł
 • 15Mindfulness / relaksacja

  Trening uważności i koncentracji na chwili obecnej jako jeden ze sposobów zarządzania stresem. Spotkania skoncentrowane są na omówieniu technik radzenia sobie ze stresem, relaksacji i zarządzania emocjami oraz opracowaniu strategii dopasowanej do klienta.

  Czas trwania: 55
  Cena: 180zł

Potrzebujesz porady?
Zadzwoń: 791 577 784

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl