• POSZERZAMY
    KOMPETENCJE

Szkolenia dla kadry medycznej

Szczególną grupą odbiorców, do których kierujemy nasze szkolenia są pracownicy służby zdrowia. Zdajemy sobie sprawę pod jak dużą presją niekiedy zmuszeni są oni działać, w związku z czym oferujemy swoją pomoc w kilku zakresach. Do pierwszego należy podniesienie swoich umiejętności komunikacyjnych oraz wyrobienie i utrzymanie postawy asertywnej. Dotyczy to zarówno współpracowników, przełożonych oraz pacjentów i ich rodzin. Naszym celem jest przekazanie odpowiedniej wiedzy i zdobycie przez uczestników naszych szkoleń umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem oraz łatwości opanowania się i wyciszania wybuchów emocji innych. Prowadzenie interwencji kryzysowej to działanie wymagające specyficznych kwalifikacji i predyspozycji. Takie zdolności można nabyć i wykształcić poprzez udział w odpowiednim szkoleniu, które zostało przez nas opracowane specjalnie pod tym kątem. Uwzględnia ono teorię kryzysu, jego definicję i dynamikę, nabycie umiejętności oceny stanu psychicznego osoby dotkniętej kryzysem, czy właściwego przekazywania trudnych informacji osobie poszkodowanej oraz jej najbliższym.
 
Kadra medyczna często wykonuje swoje obowiązki w warunkach stresu, poddawani są wielu sytuacjom stresogennym, a stan podwyższonego napięcia może utrzymywać się przed długi czas. Chcąc udzielić wsparcia w pod tym kątem, oferujemy szkolenie przedstawiające techniki relaksacyjne, podczas którego można zdobyć odpowiednią wiedzę pozwalającą na zrozumienie mechanizmu stresu, jego działania i funkcji oraz poznanie technik opanowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 
Pracownicy placówek medycznych z Łodzi i okolic mogą również liczyć na wsparcie osobiste w obszarze profilaktyki wypalenia zawodowego. Przedstawiamy czynniki wpływających na powstanie tego efektu, korelację ze stresem, jego mechanizm oraz objawy i konsekwencje, a ponadto dajemy uczestnikom narzędzia do autodiagnozy i konkretne metody działania.
 

Szkolenia dla kadry medycznej

Czas trwania: 3h dydaktyczne (3x45min)Liczba uczestników: od 10 osóbCena: 90zł/osoba
Komunikacja interpersonalna w procesie diagnostycznymSzkolenie dla kadry medycznej mające na celu prezentację podstawowych cech i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Zajęcia umożliwiają podniesienie skuteczności procesu porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną.
Stres w służbie zdrowiaSzkolenie kształtujące umiejętności radzenia sobie w sytuacjach powodujących stres. Ważnym celem zajęć jest ukazanie metod łagodzenia skutków negatywnego napięcia emocjonalnego.
Asertywność w relacji z pacjentem i jego rodzinąSzkolenie z zakresu zachowań asertywnych promujące podstawowe techniki umiejętnego odmawiania, prowadzenia dyskusji, przedstawiania opinii i oceny (diagnozy) zachowując równowagę w respektowaniu praw własnych i innych.
Wypalenie zawodowe z elementami treningu relaksacyjnegoSzkolenie pokazujące praktyczne metody dające możliwość polepszenia samopoczucia poprzez zastosowanie technik relaksacyjnych. Zajęcia profilaktyczne prezentują zagrożenia i techniki zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
Podstawy interwencji kryzysowej w służbie zdrowiaSzkolenie mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu prawidłowego rozumienia i prowadzenia interwencji kryzysowej. Poznanie odpowiednich metod pracy z pacjentem i jego rodziną.

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl