• POSZERZAMY
  PERSPEKTYWY

Wyznaczanie ścieżki rozwoju

Dzięki naszej współpracy możemy udzielić Państwu wsparcia w dokonaniu jak najlepszego wyboru pracy oraz ukierunkować Państwa aktywność zawodową. Usługa zawiera kilka elementów, do najważniejszych należą: pomoc w ocenie własnych kompetencji w odniesieniu do środowiska, pomoc w zbudowaniu planu działań i obrania kierunku postępowania w kontekście przyszłych zmian i lepszego przystosowania do zawodu oraz wskazanie możliwości jakie daje rynek pracy. Jednocześnie nasi specjaliści przestawią szereg wad i zalet jakie mogą nieść ze sobą różne strategie naszych Klientów, zarówno odnośnie stosowanych metod, jak obranego planu działania.
 
Oprócz wymienionych już form pomocy, podczas szkoleń, zwracamy uwagę na kwestię autoprezentacji w przyszłym miejscu pracy, podpowiadamy jak tworzyć dokumenty aplikacyjne, wraz z przedstawieniem ich nowoczesnych form, a także szczegółowo omawiamy udział w rozmowie kwalifikacyjnej, dając tym samym możliwość wystrzegania się błędów oraz najlepszego przygotowania się do nich.
 
Konsultacje z naszymi pracownikami proponujemy młodzieży podejmującej decyzję o kierunku dalszego kształcenia oraz dorosłym, którzy poszukują pracy, chcą się przekwalifikować lub powrócić na rynek pracy.
 
Dorosłym pomagamy także w sytuacjach trudnych, w czasie zwątpienia, braku pomysłu na siebie, utraty orientacji z przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych, staramy się wesprzeć w ukierunkowaniu i podejmowaniu właściwych decyzji.
 
Zajęcia z młodzieżą mogą być indywidualne lub przyjmować formę warsztatową – procesu grupowego, podczas którego każdy z członków grupy ma szansę zaprezentowania siebie i swoich planów i problemów na forum, a cały proces jest dodatkowo wzbogacony o cały szereg działań pozostałych członków grupy pod kierunkiem specjalisty, jako obserwatorów lub komentatorów.
 
Spotkania z naszymi specjalistami oferujemy stacjonarnie w Łodzi lub w formie online
 

TEMATYKA SPOTKAŃ

 • Autoprezentacja, profesjonalny wizerunek
 • Praca na zasobach własnych, analiza SWOT
 • Tworzenie dokumentów aplikacyjnych według najnowszych standardów
 • Analiza rynku pracy
 • Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych
 • Symulacja rozmów kwalifikacyjnych
 • Tworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Diagnoza ścieżki rozwoju zawodowego
 • Poszukiwanie zatrudnienia
 • Aktywizacja zawodowa

PROCES

 • Wspieranie
 • Motywowanie
 • Szkolenie
 • Programowanie
 • 01 Identyfiakcji z rolami zawodowymi
 • 02 Ścieżki rozwoju zawodowego
 • 03 Kariery zawodowej jako stylu życia
 • 04 Przemiany osobowości zawodowej
Spotkania mogą odbywać się indywidualnie lub w formie warsztatów grupowych.
Każdorazowo obszar pracy na naszych zajęciach dostosowujemy do oczekiwań i potrzeb Klienta.

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl