• DBAMY O
  BEZPIECZEŃSTWO

Szkolenia BHP

Szkolenia bhp wstępne

Szkolenia bhp okresowe:
 • Pracowników administracyjno-biurowych
 • Pracowników na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników na stanowiskach inżynieryjno-robotniczych
 • Pracodawców oraz kadry kierowniczej  

Szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia ochrony PPOŻ

Szkolenia ewakuacji i zwalczania pożarów

Szkolenia metodyki instruktażu stanowiskowego (dla osób kierujących pracownikami)

Szkolenia wysokościowe


Szkolenia specjalistyczne
 • ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – dla personelu białego
 • mniej dźwigaj – dla personelu przyłóżkowego
 • szkolenia bhp dla jednostek wojskowych
 • bezpieczne odśnieżanie dachów wielkopowierzchniowych  –  dla klientów eksploatujących hale przemysłowe lub handlowe
 • bezpieczeństwo pracy na wysokości – głównie dla firm budowlanych oraz dur w firmach produkcyjnych oraz magazynach wysokich
 • bhp na budowie – wysokospecjalistyczne szkolenia dla branży (wariant dla robotników i kierowników)
 • bhp w magazynach z materiałami adr
 • pierwsza pomoc przedmedyczna zwalczanie pożarów i organizacja ewakuacji
 
Dodatkowo
 • wprowadzanie standardów obsługi klienta w sieciach handlowych
 • tajemniczy klient – weryfikacja wprowadzonych standardów
Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl