• MYŚLIMY
    O PRZYSZŁOŚCI

Szkolenia dla przedszkoli

Szkolenia przeznaczone dla przedszkolaków, ich rodziców i wychowawców są odpowiednio dostosowane do grupy wiekowej pod względem zakresu, treści i tematu. Zajęcia dotyczą zasad dobrego wychowania, omawiają temat tolerancji, utrzymywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, czy przeciwdziałania agresji. Dotyczy to zarówno profilaktyki negatywnych zachować jak dyskryminacja, wykluczanie, brak otwartości oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Uczestnictwo w naszych warsztatach daje przedszkolakom wiedzę o zachowaniu własnego bezpieczeństwa w odniesieniu do wielu sfer życia. Jest to bezpieczeństwo na drodze, wobec obcych, właściwe korzystanie ze sprzętów i urządzeń technicznych, wiedza ta obejmuje jednocześnie postępowanie w obliczu sytuacji trudnych, uzyskanie pomocy z zewnątrz, czy wykonanie telefonu alarmowego.
 
Ponadto wspomagamy w wyrobieniu właściwych nawyków żywieniowych, utrzymaniu odpowiedniej aktywności ruchowej i dbania o wiele innych aspektów zdrowotnych. Mimo znaczenia i często powagi problematyki wszystkie zajęcia dla najmłodszych odbywają się w przyjemnej atmosferze o charakterze zabawowym.
 
Część zajęć na poziomie przedszkola przeznaczona jest dla nauczycieli, opiekunów i rodziców. Dotyczą one trudnego tematu jakim jest edukacja seksualna najmłodszych, a mają one na celu kształcenie umiejętności rozmowy z dziećmi o seksualności człowieka, jakiego używać słownictwa i jaki zakres wiedzy jest odpowiedni dla tej grupy wiekowej. Wychowawcom dajemy m.in. narzędzia diagnostyczne oraz sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Rodzicom zaś oferujemy zajęcia o rozwoju i zaburzeniach rozwojowych, omawiamy wpływ różnych czynników na osobowość dziecka, nadpobudliwość psychoruchową (ADHD), autyzm i wiele innych zagadnień. Dajemy konkretne i praktyczne umiejętności radzenia sobie ze swoimi podopiecznymi, a także pokazujemy jak rozmawiać z innymi w trudnej sytuacji, prezentujemy sposoby obrony przed bezpodstawną krytykują i oceną. Nasza oferta skierowana jest do łódzkich Placówek, dla ułatwienia mogą one stanowić część zebrań z rodzicami.

Szkolenia dla przedszkoli

Czas trwania: 1h dydaktyczna (1x45min)Liczba uczestników: do 30 osóbCena: 190zł
COVID – edukacja prozdrowotna w przedszkolu Szkolenie dające praktyczne wskazówki najmłodszym dzieciom, jak odnaleźć się w czasie pandemii oraz w jaki sposób wypracować nawyki minimalizujące ryzyko zakażenia się wirusem (np. nauka prawidłowej techniki mycia rąk, zachowywania się w środkach komunikacji miejskiej itp.) Poszerzenie wiedzy z tego
Savoir-vivre - Warsztat zasad dobrego wychowania Szkolenie dopasowane do grupy wiekowej uczący zasad dobrego wychowania. Zajęcia w formie zabawy wyjaśniają elementy savoir-vivre'u, co przekłada się na podniesienie kultury osobistej uczestników.
Lekcja tolerancji dla przedszkolakówSzkolenie służy zrozumieniu zagrożeń płynących z zachowań o charakterze dyskryminacyjnym. Nadrzędnym celem spotkań jest szerzenie tolerancji i otwartej postawy względem szeroko rozumianej różnorodności.
O bezpieczeństwie dla dzieciSzkolenie podnoszący poziom świadomości zagrożeń i umiejętności przeciwdziałania im. Zajęcia uczą sposobów zachowania bezpieczeństwa oraz działania w sytuacjach trudnych.
Gry i zabawy przeciwko agresji w przedszkoluSzkolenie pokazujące techniki konstruktywnego radzenia sobie z agresją i unikania jej wśród dzieci w przedszkolu. Zajęcia ukazują zagrożenia wynikające z używania negatywnych emocji w życiu.
Zdrowy przedszkolak – edukacja zdrowotna w przedszkoluSzkolenie kształtujące nawyki dbania o higienę, zdrowie i prawidłowe odżywianie się. Spotkania o charakterze profilaktycznym zachęcają do aktywności, uprawiania sportu oraz udziału w akcjach promocji zdrowia.

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl