• Wspieramy
  RODZINĘ...

Szkolenia indywidualne dla rodziców

Ośrodek Psychologiczno Edukacyjny Medivia oferuje indywidualne szkolenia dla rodziców z wybranej tematyki.
Spotkania mogą się odbywać w formie stacjonarnej (w siedzibie firmy) lub online.
Po realizacji szkolenia wystawiane jest zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Popularne tematy szkoleń:
 • Wychowanie dziecka
 • Profilaktyka uzależnień / dopalacze
 • Przeciwdziałanie agresji
 • Motywacja dziecka do nauki
 • Rola rodziców w budowaniu poczucia własnej wartości dzieci
 • Rola rodziców w nauczaniu dzieci wartości moralnych
 • Asertywność, komunikacja rodziców z dziećmi    
 • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
 • Cyberprzemoc
 • Samookaleczenia, depresja, obniżony nastrój....
 • Fonoholizm- uzależnienie XXI wieku
 • Wpływ kolejności urodzenia na osobowość dziecka
 • Zdrowe dziecko – edukacja zdrowotna w domu
 • ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa
 • Rozwój psychoseksualny człowieka z elementami profilaktyki przemocy seksualnej


Koszt jednej godziny (60min) szkolenia wynosi 220zł
 

+48 791 577 784


Zakres tematyczny, forma prowadzenia zajęć oraz czas trwania szkolenia ustalane są indywidualnie.
Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl