• MOTYWUJEMY
    DO ZMIAN...

Coaching Łódź

Termin pochodzi z języka angielskiego od słów trenować, dokształcać, douczać, szkolić. Coatching jest jedną z najnowocześniejszych, najbardziej skutecznych oraz najszerzej rozwijanych form wsparcia w podnoszeniu jakości życia, przyśpieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działań. Firma Medivia oddaje do dyspozycji swoich odpowiednio wyszkolonych specjalistów – coachów, wszystkim zainteresowanym osobom z Łodzi i województwa łódzkiego. Udział w sesji bezpośrednio przekłada się na pozbycie się obaw, usprawnienie i podniesienie skuteczności działania na płaszczyznach: osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, społecznej, finansowej i zawodowej.
 
Działania trenera sprowadzają się do wielowymiarowej pomocy w samodzielnym dokonywaniu zmian w oparciu o zasoby własne osoby biorącej udział w sesji, jak wiedza, doświadczenie i umiejętności. Ponadto jest to szczególna forma indywidualnej pracy polegająca na odpowiedniej motywacji i szeregu działań mających na uwadze usprawnienie funkcjonowania oraz podpowiedzi co robić lepiej i jakimi środkami. Nasi coachowie oprócz wspólnego wypracowania najbardziej właściwej drogi, wskazują także co znajduje się na jej końcu – jaki jest faktyczny cel, jak go usystematyzować, jak obierać cele i jaka jest ich najbardziej optymalna kolejność. Takie wypracowanie kolejnych etapów pozwala na ruszenie z miejsca i rzeczywiste wykonanie kroków z teraźniejszości w przyszłość.
 
Najważniejszym aspektem pracy z coachem jest fakt, że zamiast uczyć kogoś czegoś, trener pokazuje jak osoba poddana sesji ma uczyć się sama – samodzielnie zdobywać wiedzę, samodzielnie nabierać dalszych kompetencji, w takim kierunku, w którym ma największe szanse powodzenia, co jest konsekwencją analizy już nabytych umiejętności, uzdolnień i potencjału.
 
Efektem dodatkowym udziału w sesjach coachingu jest podniesienie własnej wartości, przekroczenie własnych barier, otwarcie się na innych i inne strategie, a w dalszych następstwach jest to poszerzenie swoich horyzontów, wzrost poczucia komfortu oraz odnalezienie wewnętrznej równowagi i poczucia bezpieczeństwa.


 

Obszary pracy z coachem

 
  • Pokonanie barier, blokad oraz nieefektywnych zachowań
  • Usystematyzowanie kompetencji, praca nad zasobami własnymi
  • Podniesienie motywacji działania
  • Wypracowanie odporności na stres
  • Poprawa relacji społecznych
  • Uporządkowanie życia zawodowego, rozwój kariery
  • Zarządzanie personelem
  • Poprawa relacji społecznych

Każdy proces coachingu

Jest indywidualnie dostosowany do konkretnej sytuacji i potrzeb Klienta.
Formę oraz zakres naszych spotkań również ustalamy wspólnie,
w oparciu o przekazane nam wytyczne.

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl