• ZAPRASZAMY
  NA CIASTKO

Polityka prywatności

 • Pliki cookies

  Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym. Umożliwiają zapamiętywanie ustawień strony, danych formularzy a także personalizowanie strony pod kątem wyświetlanych treści.
   
 • Do czego służą pliki cookies?

  Używamy plików cookies w celu optymalizacji oraz zwiększenia funkcjonalności serwisu. Dzięki nim możliwe jest wyświetlenie treści przeznaczonych dla konkretnych użytkowników. Zapamiętywanie informacji w plikach cookies nie ma związku z gromadzeniem danych osobowych, pomaga jedynie w oszacowaniu liczby odwiedzin strony.
 • Jak modyfikować ustawienia cookies?

  Przeglądarki internetowe automatycznie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki tak aby blokować automatyczną obsługę tych plików. Sposób dokonywania tych zmian jest zależny od używanej przeglądarki internetowej.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH
SERWISU INTERNETOWEGO MEDIVIA OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNY
 
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu internetowego MEDIVIA OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNY, dostępnego pod adresem elektronicznym www.medivia.pl (dalej zwany jako: „MEDIVIA”) jest Aleksandra Miklaszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDRA MIKLASZEWSKA MEDIVIA OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNY z siedzibą w Łodzi 94-303,  ul. Konstantynowska 34 lok. 115, NIP: 947192780, REGON: 100722440.
 2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z umowy zgodnie z zapisanymi REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO MEDIVIA OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNY umieszczonego na powołanej powyższej stronie internetowej serwisu będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zawartej umowy, dochodzeniem ewentualnych roszczeń z nią związanych, udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi uprawnionego,
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie uprawnionego przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 5. Dane osobowe pozyskane na tej postawie mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora: tj. pełnomocnika administratora ujawnionego każdorazowo w ewidencji CEIDG, uprawnionych pracowników, w tym obsługujących urządzenia i system przetwarzania danych osobowych oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pozyskane dane przetwarzane przez wskazanego administratora nie będą przekazane do państw trzecich.
 6. Dane osobowe uprawnionego będą przetwarzane do momentu ustania wskazanych celów przetwarzania, w tym w szczególności zakończenia realizacji przedmiotu umowy i upływu terminów przewidzianych do dochodzenia wzajemnych praw i obowiązków.
 7.  Uprawniony ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych,
  żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – uprawniony ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 9.  Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl