• DOSTRZEGAMY
  TWÓJ POTENCJAŁ

Szkolenia dla firm

Powrót

Rekrutacja i selekcja pracowników w oparciu o kompetencje

Adresaci szkoleniaKadra zarządzająca / Dział HR
Cel szkoleniaZdobycie wiedzy dotyczącej kluczowych kompetencji w przygotowaniu profilu idealnego kandydata do pracy oraz nabycie umiejętności niezbędnych do efektywnej rekrutacji i selekcji pracowników
Tematyka
 1. Profil kompetencyjny kandydata na określone stanowisko pracy:
 • Stanowisko pracy i wymagane na nim kompetencje
 • Określanie kompetencji pracownika (osobiste, techniczne, społeczne, kierownicze, biznesowe)
 • Karta kompetencji pracownika z uwzględnieniem wymaganego poziomu umiejętności
 1. Rekrutacja w oparciu o profil kompetencyjny:
 • Rekrutacja wewnętrzna (pula kadr rezerwowych, przesunięcie wewnętrzne, awans)
 • Rekrutacja zewnętrzna, nowoczesne metody, techniki i narzędzia pozyskiwania pracownika
 1. Selekcja kandydatów – metody i etapy selekcji:
 • Preselekcja kandydatów, praca z dokumentem aplikacyjnym
 • Rozmowa i wywiad kwalifikacyjny
 • Assessment Center
 • Badania selekcyjne – testy (wiedzy, językowe, kompetencyjne, psychologiczne)
 • Ostateczne wywiady kwalifikacyjne
 • Wybór i porównanie kandydatów
 • Okres próbny
 1. Skuteczne przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej:
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, formy rozmowy, pytania określające poziom kompetencji
 • Zasady i techniki przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • Błędy w prowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej
Miejsce szkoleniaDo uzgodnienia
Termin szkoleniaDo uzgodnienia
Liczba uczestnikówDo uzgodnienia
Czas trwaniaSzkolenie 1 dniowe (7 godzin dydaktycznych)
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w innym wymiarze godzinowym
CenaDo uzgodnienia

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl