• ROZWIJAMY
    KREATYWNOŚĆ

Jak być samodzielnym - szkolenie dla uczniów

Powrót

Usamodzielnienie - jak rozwijać własne JA

Adresaci szkoleniaUczniowie
Cel szkoleniaCelem szkolenia będzie nauka rozwijania niezależności i samodzielności w życiu.
Tematyka
  • Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji – uczestnicy szkolenia nauczą się, jak podejmować decyzje w oparciu o własne potrzeby i cele, a także jak radzić sobie z ewentualnymi konsekwencjami swoich wyborów.
  • Kształtowanie umiejętności planowania i organizowania czasu – uczestnicy szkolenia nauczą się, jak skutecznie zarządzać swoim czasem, aby osiągnąć swoje cele i zadania w sposób efektywny.
  • Budowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie się. Jak przejąć odpowiedzialność za swoje życie i jakie korzyści wynikają z podejmowania takiej postawy.
  • Uczenie radzenia sobie z problemami i wyzwaniami – Zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie z trudnościami i pokonywania przeszkód w drodze do osiągnięcia swoich celów.
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie – nauka dbania o swoje potrzeby emocjonalne, jak budować poczucie własnej wartości oraz jak rozwijać pewność siebie.
  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – uczestnicy szkolenia nauczą się, jak skutecznie komunikować się z innymi, jak rozwiązywać konflikty oraz jak budować pozytywne relacje z ludźmi wokół siebie.
Miejsce szkoleniaDo ustalenia / ONLINE
Termin szkoleniaDo ustalenia
Liczba uczestnikówDo 30 osób
Czas trwania2h dydaktyczne
Cena380zł

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl