• ROZWIJAMY
    KREATYWNOŚĆ

Szkolenia dla uczniów

Powrót

Cyberprzemoc

Adresaci szkoleniaUczniowie
Cel szkoleniaZapoznanie się z formami obrony przed cyberprzemocą i stalkingiem, łącznie z odpowiedzialnością karną. Kształcenie umiejętności racjonalnego i bezpiecznego posługiwania się dostępnymi technologiami cyfrowymi (portale społecznościowe).
Tematyka
  • Formy i typologia cyberprzemocy (dyskryminacja, groźby, nękanie, naruszanie praw i dóbr osobistych)
  • Sposoby obrony, materiały dowodowe i środki zaradcze wobec agresji elektronicznej
  • Typowe zachowania osób, wobec których stosowana jest cyberprzemoc
  • Profilaktyka przemocy za pośrednictwem technologii multimedialnych (Internet, telefon komórkowy)
  • Odpowiedzialność i sankcje wynikające z postanowień Kodeksu karnego oraz miejsca, gdzie można znaleźć pomoc
Miejsce szkoleniaDo ustalenia / ONLINE
Termin szkoleniaDo ustalenia
Liczba uczestnikówDo 30 osób
Czas trwania2h dydaktyczne
Cena290zł

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl