• ROZWIJAMY
    KREATYWNOŚĆ

Budowanie szacunku do drugiego człowieka

Powrót

Budowanie szacunku do drugiego człowieka

Adresaci szkoleniaUczniowie
Cel szkoleniaSzkolenie mające na celu uświadomienie uczniom szacunku do indywidualnych granic psychicznych oraz fizycznych drugiego człowieka. Warsztat skupiający się na poszerzeniu wiedzy na temat szacunku oraz tolerancji.
Tematyka
  • Czym jest szacunek i empatia, tolerancja
  • Cak wyglądają granice fizyczne i psychiczne (nie tylko wśród rówieśników)
  • Metody wzmacniania dobrej komunikacji
  • Poszerzenie świadomości praw i wolności człowieka
  • Kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych
  • Komunikaty mocne oraz komunikaty słabe
  • Ćwiczenia budujące asertywność uczestnika
  • Uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań między ludźmi
Miejsce szkoleniaDo ustalenia / ONLINE
Termin szkoleniaDo ustalenia
Liczba uczestnikówDo 30 osób
Czas trwania2h dydaktyczne
Cena290zł

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl