• DOSKONALIMY
  UMIEJĘTNOŚCI

Szkolenia dla PUP | MEDIVIA

Powrót

Metody aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Adresaci szkoleniaPracownicy Urzędów Pracy
Cel szkoleniaNabycie praktycznych umiejętności związanych z aktywizacją osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Tematyka
 1. Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – charakterystyka, problemy, potrzeby
 2. Zapoznanie z dostępnymi formami wsparcia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym omówienie instrumentów i usług rynku pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
 3. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 • Praca z klientem w wieku +50, osobą niepełnosprawną czy długotrwale bezrobotną,
 • Psychologiczne aspekty relacji pracownik urzędu pracy – osoba powyżej 50 roku życia, z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotna,
 • Zmiana mentalna i motywacja osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 • Techniki i metody motywowania do działania,
 • Techniki definiowania celów w aktywizacji zawodowej i społecznej.
 1. Podsumowanie zagadnień omawianych podczas szkolenia
Miejsce szkoleniaDo uzgodnienia
Termin szkoleniaDo uzgodnienia
Liczba uczestnikówSzkolenie otwarte dla pracowników Urzędów Pracy
Odbędzie się, kiedy utworzy się grupa 8-15 osób
Termin zgłoszeń min. 21 dni przed terminem szkolenia

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń zamkniętych, cena zostanie ustalona indywidualnie
Czas trwaniaSzkolenie 1 dniowe (7 godzin dydaktycznych)
CenaDo uzgodnienia

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl