• DOSKONALIMY
    UMIEJĘTNOŚCI

Szkolenia dla PUP | MEDIVIA

Powrót

Gender mainstreaming – zastosowanie w projektach

Adresaci szkoleniaPracownicy Urzędów Pracy
Cel szkoleniaNabycie umiejętności stosowania zasad równościowych w projektach unijnych
Tematyka
  1. Wprowadzenie do tematyki tolerancji i równouprawnienia
  2. Łańcuch dyskryminacyjny – stereotyp, uprzedzenie i dyskryminacja
  3. Wprowadzenie tematyki gender – płeć kulturowa a płeć biologiczna
  4. Polityka równości płci w projektach unijnych – POKL EFS
  5. Pisanie, realizacja i ewaluacja projektów uwzględniająca zasady równościowe – standard minimum
  6. Cykl zarządzania projektem a równość szans kobiet i mężczyzn
  7. Podsumowanie
Miejsce szkoleniaDo ustalenia
Termin szkoleniaDo ustalenia
Liczba uczestnikówSzkolenie otwarte dla pracowników Urzędów Pracy
Odbędzie się, kiedy utworzy się grupa 8-15 osób
Termin zgłoszeń min. 21 dni przed terminem szkolenia

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń zamkniętych, cena zostanie ustalona indywidualnie
Czas trwaniaSzkolenie 2 dniowe (14 godzin dydaktycznych)
Cena700 zł (osoba)

W cenie szkolenia organizator zapewnia: salę szkoleniową, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, catering, serwis kawowy

Opcjonalnie:
200zł (osoba) - zakwaterowanie

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl