• STAWIAMY
    NA ROZWÓJ

Szkolenia dla nauczycieli Łódź

Powrót

Motywacja ucznia do nauki

Adresaci szkoleniaPracownicy szkoły
Cel szkoleniaKształcenie umiejętności odpowiedniego motywowania ucznia do nauki, zachowanie odpowiedniej postawy i otwartości na problemy uczniów z nauką
Tematyka
  • Czynniki wpływające na poziom motywacji dziecka do nauki
  • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
  • Cele związane z uczeniem się (zamiłowanie do nauki a zdobywanie dobrych ocen)
  • Dostosowanie warunków do uczenia się
  • System kar i nagród
  • Zła wola dziecka względem uczenia się – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, elementy diagnozy
  • Współpraca rodziców z wychowawcą i pedagogiem
Miejsce szkoleniaDo ustalenia
Termin szkoleniaDo ustalenia
Liczba uczestnikówDo ustalenia
Czas trwania3h dydaktyczne (3x45min)
Cena70zł za osobę (w przypadku szkoleń dla mniejszej liczby uczestników niż 10 osób cena za szkolenie wynosi 700zł)

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl