• STAWIAMY
    NA ROZWÓJ

Szkolenia dla nauczycieli Łódź

Powrót

Mediacje

Adresaci szkoleniaPracownicy szkoły
Cel szkoleniaPrzygotowanie do pełnienia roli mediatora oraz kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji.
Tematyka
  • Mediacje, rodzaje i cele stosowania
  • Przebieg procesu mediacji
  • Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne w mediacji
  • Osobowość i zadania mediatora
  • Wprowadzenie procesu mediacji do pracy w szkole
Miejsce szkoleniaDo ustalenia / ONLINE
Termin szkoleniaDo ustalenia
Liczba uczestnikówDo ustalenia
Czas trwania3h dydaktyczne (3x45min)
Cena70zł za osobę (w przypadku szkoleń dla mniejszej liczby uczestników niż 10 osób cena za szkolenie wynosi 700zł)

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl