• STAWIAMY
    NA ROZWÓJ

Szkolenia dla nauczycieli Łódź

Powrót

FAS/FAE - alkoholowy zespół płodowy

Adresaci szkoleniaPracownicy szkoły
Cel szkoleniaPoszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu FAS, uwrażliwienie na szczególne potrzeby dziecka oraz kształcenie umiejętności diagnozowania (stopień i ocena zaburzeń).
Tematyka
  • Omówienie podstawowych zaburzeń rozwojowych związanych z ekspozycją płodu na działanie alkoholu (FAS, FAE, PFAS...)
  • Diagnoza dziecka z FAS/E
  • Interakcje i relacje ucznia z najbliższym otoczeniem, integracja z innymi uczniami w klasie
  • Pomoc, metody pracy i postępowanie z uczniem
  • Współpraca nauczyciela z pedagogiem, rodzicami oraz odpowiednim specjalistą (poradnia)
Miejsce szkoleniaDo ustalenia / ONLINE
Termin szkoleniaDo ustalenia
Liczba uczestnikówDo ustalenia
Czas trwania3h dydaktyczne (3x45min)
Cena70zł za osobę (w przypadku szkoleń dla mniejszej liczby uczestników niż 10 osób cena za szkolenie wynosi 700zł)

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl