• STAWIAMY
    NA ROZWÓJ

Szkolenia dla nauczycieli Łódź

Powrót

Cyberprzemoc

Adresaci szkoleniaPracownicy szkoły
Cel szkoleniaZapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi cyberprzemocy w kontekście posługiwania się technologiami cyfrowymi, zwrócenie uwagi na racjonalne dysponowanie danymi, odpowiedzialność karna
Tematyka
  • Formy i typologia cyberprzemocy (dyskryminacja, groźby, nękanie, naruszanie praw i dóbr osobistych)
  • Sposoby obrony i środki zaradcze wobec agresji elektronicznej
  • Typowe zachowania osób, wobec których stosowana jest cyberprzemoc
  • Profilaktyka przemocy za pośrednictwem technologii multimedialnych (Internet, telefon komórkowy)
  • Odpowiedzialność w sieci, postanowienia Kodeksu Karnego, gdzie szukać pomocy
Miejsce szkoleniaDo ustalenia
Termin szkoleniaDo ustalenia
Liczba uczestnikówSugerowana liczba uczestników szkolenia od 10 - 30 osób
Czas trwania3h dydaktyczne (3x45min)
Cena40zł za osobę

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.