• ZNAJDUJEMY
  ROZWIĄZANIA

Szkolenia dla MOPS

Powrót

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

Adresaci szkoleniaPracownicy OPS
Cel szkoleniaNabycie umiejętności zarządzania i organizacji czasu pracy
Tematyka
 1. Zarządzanie czasem – wprowadzenie do tematyki szkolenia, terminologia, nurty i podejścia
 2. Deficyt czasu – przegląd
 • Koło czasu- analiza „straty” czasu w czterech głównych obszarach
 • Pożeracze czasu – główne czynniki i metody radzenia sobie z nimi
 1. Autodiagnoza własnego stylu zarządzania czasem
 2. “Trudny powrót do domu”
 3. Zarządzanie czasem przez cele:
 • Wyznaczanie celów i priorytetów
 • Cele krótko i długoterminowe
 • Krzywa Gaussa
 • Cele SMART
 • Realizacja celów krok po kroku
 1. Przegląd skutecznych technik zarządzania czasem:
 • Matryca Eisenhowera
 • Zasada Pareto
 • Reguła ABC
 • Delegowanie zadań
 1. Skuteczne planowanie pracy
 • Tworzenie harmonogramu działań - Wykres Gantta
 • Praca z grafikami
 1. Podsumowanie szkolenia
Miejsce szkoleniaDo uzgodnienia
Termin szkoleniaDo uzgodnienia
Liczba uczestnikówSzkolenie otwarte dla pracowników Urzędów Pracy
Odbędzie się, kiedy utworzy się grupa 8-15 osób
Termin zgłoszeń min. 21 dni przed terminem szkolenia

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń zamkniętych, cena zostanie ustalona indywidualnie
Czas trwaniaSzkolenie 2 dniowe (14 godzin dydaktycznych)
CenaDo uzgodnienia

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl