• DBAMY O
  BEZPIECZEŃSTWO

Szkolenia BHP i kadry

Oferujemy pomoc w spełnieniu przepisów obowiązujących w naszym kraju w zakresie BHP oraz poprawę warunków pracy poprzez szukanie niestandardowych rozwiązań i realizowanie szkoleń.

Współpracujemy ze specjalistami w zakresie BHP i PPOŻ, w tym z:
 
 • Lekarzem uprawnionym do badań profilaktycznych oraz badań kierowców
 • Elektrykiem z uprawnieniami D i E
 • Laboratoriami m.in. w sprawach pomiarów środowiskowych (hałas, mikroklimat, wibracje, natężenie oświetlenia itp.)
 


SZKOLENIA bhp

Wstępne ogólne
 
 • Okresowe dla stanowisk robotniczych (prowadzone w formie instruktażu)
 • Okresowe dla osób kierujących pracownikami (prowadzone w formie seminarium lub samokształcenia kierowniczego)
 • Okresowe dla pracodawców (prowadzone w formie seminarium lub samokształcenia kierowniczego)
 • Okresowe dla stanowisk administracyjnych (prowadzone w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego)

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie dokumentacji
 


OFERTA Z ZAKRESU PRAWA PRACY - SPRAW KADROWYCH

 • Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę
 • Naliczanie urlopów pracowniczych
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Sporządzanie i prowadzenie akt osobowych
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy
 • Inne czynności związane z prowadzeniem kadr